กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองโรคไม่ติดต่อ

องค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ 2565

    - กองโรคไม่ติดต่อ ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ 2566

    - อยู่ระหว่างการประเมินองค์กรคุณธรรม

 

บุคคลต้นแบบ

ปีงบประมาณ 2565

   - บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทข้าราชการและพนักงานราชการ

ปีงบประมาณ 2566

   - อยู่ระหว่างการประเมินบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม


ข่าวสารอื่นๆ