กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ ระวังฮีทสโตรก

อย่าชะล่าใจ❗อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศา

ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อระวังฮีทสโตรกในช่วงเทศกาลสงกรานต์

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ