กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

การใช้งานโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

เรื่อง "การใช้งานโปรแกรมประชุมออนไลน์  ZOOM Cloud Meetings"ประกอบไปด้วย 


     1.การสร้างห้อง ZOOM Cloud Meetings

2. การ control โปรแกรม ZOOM 


3.การดาวน์โหลดวิดีโอ ZOOM ที่ record 

 

วารสารออนไลน์อื่นๆ