กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

แนวทางการจัดการเมื่อพบผู้รับบริการมีความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ >>

http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/179

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ