กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

แนวทางการจัดบริการสถานีสุขภาพดิจิทัล (Digital health station)ในชุมชน ปี 2565

แนวทางการจัดบริการสถานีสุขภาพดิจิทัล (Digital health station) ในชุมชน ปี 2565 

รูปแบบ E-book
https://online.fliphtml5.com/hvpvl/khgn/

ไฟล์ PDF
https://drive.google.com/file/d/1OPBeTxp-87lPqB9zJCX8AKnhE2tFlrZu/view?usp=drivesdk

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ