กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

เอกสารเผยแพร่การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานโยบายการป้องกันและจัดการโรคอ้วนสําหรับผู้บริหารภาครัฐฯ

เอกสารเผยแพร่

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานโยบายการป้องกันและจัดการโรคอ้วนสําหรับผู้บริหารภาครัฐ
จัดโดยกรมควบคุมโรคร่วมกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนโดย โครงการ WHO-CCS NCDs

Download ได้ที่ >>> https://drive.google.com/drive/folders/1GA6tQZerYJzM5e932FCZxo485j49bXQf

 

วารสารออนไลน์อื่นๆ