กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

เอกสารการประกวด NCD Clinic Plus Awards ปี 2566 (ของ รพ.ขนาดใหญ่ รพ.ขนาดกลาง และรพ.ขนาดเล็ก)

เอกสารการประกวด NCD Clinic Plus Awards ปี 2566  

(ของ รพ.ขนาดใหญ่ รพ.ขนาดกลาง และรพ.ขนาดเล็ก)

 

สามารถ Download เอกสารได้ที่ >>https://drive.google.com/drive/folders/1UTBuuj5RXsWYVLOXoqScBNfr-MlJ1RGH?usp=sharing

 

วารสารออนไลน์อื่นๆ