กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

สปคม. เตรียมพร้อมบุคลากร รพ.เอกชน และรัฐ ใน กทม. ทำลายและลดการแพร่กระจายเชื้อ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน รณีโรคปอดอักเสฐจากการติเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างมืออาชีพ

27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

...นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในสถานพยาบาลในพื้นที่เขตเมือง  เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  รุ่นที่ 1 สําหรับบุคลากรสถานพยาบาล ในกทม. 

...สืบเนื่องจากกรณีรายงานข่าวในประเทศจีนว่า พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม – 26 มกราคม 2563  ซึ่งประเทศไทย มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคนี้สูง เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจีนหรือต่างชาติเดินทางระหว่างไทยและจีนจํานวนมาก ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 ที่กระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้สถานพยาบาลทุกแห่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ตามมาตรฐานสูงสุดที่ใช้สำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ พร้อมยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเพื่อตอบโต้สถานการณ์เป็นระดับ 3 รวมทั้งเพิ่มระบบการคัดกรองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในสนามบิน เฝ้าระวังผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาลรัฐ เอกชน มีระบบคัดแยกโรคและผู้ป่วยที่รวดเร็ว จัดทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่ผ่านการอบรมในการวินิจฉัยโรค ตรวจทางห้องปฏิบัติการทราบผลใน 24 ชั่วโมง 

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่เขตเมืองกทม. เพื่อรักษาระบบการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสนับสนุนวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากร จึงได้ยกระดับการปฏิบัติจากภาวะปกติของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลภาคเอกชนและภาครัฐ ในกทม. เพื่อรับมือตอบโต้กับภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบจาการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ขึ้น
...โดยช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากนางวราภรณ์ เทียนทอง สถาบันบำราศนราดูร เป็นวิทยากร บรรยายการทําลายเชื้อ การ      ลดการแพร่เชื้อในห้องแยกโรคและรถฉุกเฉิน  รวมทั้งแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การสวมและใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ( Personal Protective Equipment) หรือ PPE การทําลายเชื้อ และการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนและภาครัฐในกทม. และคณะทํางานในภาวะฉุกเฉินฯ สปคม.  230 คน โดยนางวราภรณ์ สถาบันบำราศ และทีมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สปคม. พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม พร้อมนำไปปฏิบัติได้อย่างมืออาชีพ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ