กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ