กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ประกาศ รับย้ายรับโอนข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

ประกาศ กรมควบคุมโรค โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เรื่อง รับย้ายรับโอนข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ