กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ