กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ตัวอย่างการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ให้ถูกแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตจนครบกำหนดระยะเวลาเพื่อแสดงตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือกรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  :  คลิกที่นี่


ข่าวสารอื่นๆ