กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการการป้องกันโรคไตเรื้อรังในชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการการป้องกันโรคไตเรื้อรังในชุมชน

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ทาง

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSflo767_fHES.../viewform

????เข้าร่วมสัมนาวิชาการฯได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่าน Zoom Cloud Meeting หรือ facebook Live กองโรคไม่ติดต่อ

1. Zoom Meeting

Join https://zoom.us/j/95604846147...

Meeting ID: 956 0484 6147

Passcode: 020202

2. facebook Live กองโรคไม่ติดต่อ

Link : https://th-th.facebook.com/thaincd

????เอกสารประกอบการประชุม สามารถ Download ได้ที่

https://drive.google.com/.../17rRulX6x0614tcGsbb50vyo95cI...

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/dncd/files/แก้ไขการป้องกันโรคไตเรื้อรังในชุมชน-01.jpg


ข่าวสารอื่นๆ