กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

Virtual NCD Forum 2023

 Virtual NCD Forum 2023 : ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023

หัวข้อ ”ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ”
   ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 - 17.00 น.


ข่าวสารอื่นๆ