กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ปี 2566

เนื่องจากวันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day) ในปี 2566 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ร่วมกับสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูงในหัวข้อ “Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer. ความดันสูงเกินไป คุมให้ดี ยืดชีวีให้ยืนยาว” โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถวัดความดันโลหิตได้อย่างถูกต้องและทราบค่าความดันโลหิตสูงถึงแม้จะไม่มีอาการแต่ก็อาจทำให้เกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจขาดเลือด โรคไตเรื้อรัง และเสียชีวิตได้ จึงควรควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท เพื่อยืดชีวิตให้ยืนยาวขึ้น โดยมีผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 61 คลิป มียอดวิวรวมกันมากกว่าหนึ่งล้านครั้ง ยอดไลค์และยอดแชร์มากกว่าห้าแสนครั้ง

1. รางวัล : ชนะเลิศ ชื่อผลงาน : โรคภัย​ ไม่เลือกวัย​ ภัยเงียบใกล้ตัวที่คุณไม่คาด​คิด (โรคความดันโลหิตสูง​)​

โดย: นายสถิต​ โพธิ์​เมือง

2. รางวัล : รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อผลงาน : Jack เป็นความดันฯ

โดย: นายสยาม สินภิบาล / นางธนมล สินภิบาล / เด็กหญิงวรัทยา สินภิบาล

3. รางวัล : รองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน : สุขภาพเท่ากับชีวิต

โดย: นายณัฐิวุฒิ กุมภิโร


ข่าวสารอื่นๆ