กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

INFOGRAPHIC 2566

INFOGRAPHIC 2566

1. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

2. Crinical Appraisal

3. หลักระบาดวิทยาพื้นฐานสำหรับสายสนับสนุน

4. Mental Health in Workplace ปัญหาสุขภาพจิตในที่ทำงาน

5. ข้อค้นพบจากการตรวจผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับจากปฏิบัติการเป็นชำนาญการและข้อเสนอแนะ

6. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการส่งผลงานเข้ารับการประเมิน

7. 3 ป. พิชิต Office Syndrome

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ