กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ขอเชิญชวนท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ หลังการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไม่ติดต่อ

ขอเชิญชวนท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ หลังการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไม่ติดต่อ

ได้ทางสแกน QR Code หรือทางลิ้ง https://shorturl-ddc.moph.go.th/hvItb

 


ข่าวสารอื่นๆ