กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบริการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD Clinic Plus Forum)

???? กองโรคไม่ติดต่อ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบริการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD Clinic Plus Forum)

???? ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น.

✨หัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2567 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแบบอย่างการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อที่ดี (Best Practice) การันตรีด้วยรางวัลระดับประเทศ รวมถึงการดำเนินงานในระดับปฐมภูมิ

???? สนใจเข้าร่วมผ่าน facebook Live เพจกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค https://www.facebook.com/thaincd/?locale=th_TH

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://forms.gle/hmKcgnWbcv689Jbj8

 

 


ข่าวสารอื่นๆ