กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ขอเชิญทีมสหสาขาโรงพยาบาลเครือข่าย T1DDAR CN และโรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

ขอเชิญทีมสหสาขาโรงพยาบาลเครือข่าย T1DDAR CN และโรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

เรื่อง “Update of Type 1 Diabetes and Diabetes in the Young”

วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.45 - 16.00 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

-----------------------------------------------

- สำหรับโรงพยาบาลเครือข่าย T1DDAR CN  ลงทะเบียรฟรี 4 ท่าน (ท่านที่ 5 เป็นต้นไปท่านละ 800 บาท)

- สำหรับโรงพยาบาลที่สนใจ ค่าลงทะเบียนท่านละ 800 บาท

(ลงทะเบียนเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ อย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป เช่น แพทย์และพยาบาล)

-----------------------------------------------

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลงทะเบียนผ่านระบบ google form https://forms.gle/PH5DGsDusUPT2sKD7


ข่าวสารอื่นๆ