กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท ปรับเลื่อนปีละ 1 คร้ง

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ   ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน เริ่มต้น 18,000 บาท ปรับเลื่อนปีละ 1 ครั้ง


ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์  - 1 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ เว็บไซต์ https://www.ddc.moph.go.th/dncd/ และ Facebook กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 18 มีนาคม 2567

โดยสามารถยื่นใบสมัครสอบได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ ncdpublicpolicy@gmail.com

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 02-590-3870

Download เอกสารได้ที่ 


ข่าวสารอื่นๆ