กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

กล่องรับความคิดเห็น Q&A โรคไม่ติดต่อ เพียงส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อที่ท่านสงสัย

กล่องรับความคิดเห็น Q&A โรคไม่ติดต่อ เพียงส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อที่ท่านสงสัย

ได้ที่ลิงค์ ▶️https://shorturl-ddc.moph.go.th/xc9nt

สามารถส่งได้ตลอดค่ะ

หมายเหตุ: กองโรคไม่ติดต่อจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคำถามของท่านที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปและผู้ป่วย

ขอบคุณค่ะ 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ