กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา (สอบสัมภาษณ์)

????ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา (สอบสัมภาษณ์)

ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

????ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Application

*หมายเหตุ* ทางกองโรคไม่ติดต่อจะส่ง link การสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิสอบทาง e-mail ของท่านต่อไป

 


ข่าวสารอื่นๆ