กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ป้องกันคน คร. ชะลอ สงบ สยบเบาหวาน

กองโรคไม่ติดต่อ ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานส่วนกลาง

กรมควบคุมโรคเข้าร่วมโครงการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน “ป้องกันคน คร. ชะลอ สงบ สยบเบาหวาน“ (DM Remission in DDC)

????กรอกข้อมูลเข้าร่วมโครงการ ผ่านลิงก์ https://forms.gle/qp2o2EzfQQyjZZu58

????ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://drive.google.com/.../1ODTKb13-cKETEF-PFNEtTbUhnW...)


ข่าวสารอื่นๆ