กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแผนปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี 2567 เรื่อง การลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแผนปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี 2567

เรื่อง การลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ท่านต้องแอดไลน์ @NCD_DDC หรือทางลิงค์ https://shorturl-ddc.moph.go.th/f55oR 

***(รบกวนท่านที่ลงทะเบียนแล้วแอดไลน์ @NCD_DDC ด้วยค่ะ)***

2. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง https://shorturl-ddc.moph.go.th/kWkp2

หมายเหตุ: ทางกองโรคไม่ติดต่อจะดำเนินกิจกรรมผ่านทางไลน์ @NCD_DDC เท่านั้น

และหากท่านเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรมท่านจะได้รับของรางวัลจากกองโรคไม่ติดต่อ

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ