กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

โรคไม่ติดต่ออื่นๆ

การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อ ควรเลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพของคุณและคนรอบข้าง


ข่าวสารอื่นๆ