กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

วันวิ่งโลก 5 มิถุนายน

ข้อแนะนำก่อนการลงแข่งขันวิ่ง เนื่องในวันวิ่งโลก (Global Running Day)

ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน 2567 และในปี 2566 จัดงานวิ่งทั้งหมด 1,324 งาน พบนักวิ่งหมดสติ 4 ราย

มีสาเหตุมาจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ทุกรายได้รับการ CPR ภายใน 4 นาที และรอดชีวิตทุกราย

 


ข่าวสารอื่นๆ