กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

เด็กอ้วนเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หยุดหายใจขณะหลับ

1 ใน 10 ของเด็กไทยอายุ 6 -14 ปี มีน้ำหนักเกินและอ้วน

เด็กอ้วนเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หยุดหายใจขณะหลับ

พ่อแม่และทุกคนครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันเด็กอ้วนและทำให้เด็กเจริญเติบโตได้ตามปกติ

โดยเลือกอาหารที่เหมาะสมให้เด็กและพาออกกำลังกายตามวัยสม่ำเสมอ

 

 


ข่าวสารอื่นๆ