กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

วันไตโลก (World Kidney day) ตรงกับพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมีนาคมของทุกปี

วันไตโลก (World Kidney day) ตรงกับพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 9 มี.ค. 2566 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้กำหนดประเด็นรณรงค์ คือ “Kidney Health For All- preparing for the unexpected, supporting the vulnerable: ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง”


ข่าวสารอื่นๆ