กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และวัณโรค ผู้ที่ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเป็นวัณโรค

 


ข่าวสารอื่นๆ