กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

โรคเบาหวาน และวัณโรค ผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นวัณโรค มากกว่าผู้ที่ไม่ป่วยโรคเบาหวาน 3 เท่า

 

 


ข่าวสารอื่นๆ