กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ภัยเงียบ...โรคความดันโลหิตสูง

ภัยเงียบ...โรคความดันโลหิตสูง
รู้หรือไม่ !! โรคความดันโลหิตสูงส่วนมากไม่แสดงอาการ เมื่อรุนแรงมักมีอาการดังนี้


ข่าวสารอื่นๆ