กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

โรคไม่ติดต่อกับไวรัสโคโรนา ความเสี่ยงของการเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นในผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือมีโรคเหล่านี้

 


ข่าวสารอื่นๆ