กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

วันไตโลก 14 มีนาคม 2567 (Word Kidney Day)

กองโรคไม่ติดต่อร่วมรณรงค์วันไตโลก 14 มีนาคม 2567 (Word Kidney Day) ธีมรณรงค์ในปีนี้ คือ

Kidney Health for All - Advancing Equitable Access to Care and Optimal Medication Practice “ครอบคลุมทุกสิทธิ์ พิชิตโรคไต ใส่ใจการใช้ยา”


ข่าวสารอื่นๆ