กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0408.1.3/66
30 เมษายน 2567
9 พฤษภาคม 2567
2567
30 เมษายน 2567
9 พฤษภาคม 2567
1
-
21
2567
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เงินอื่นๆ
ซื้อ
-
-

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 1,050 ตัวอย่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-