กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

-
สธ 0408.7.5/89
10 กรกฎาคม 2567
18 กรกฎาคม 2567
2567
10 กรกฎาคม 2567
18 กรกฎาคม 2567
1
-
35
2567
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เงินอื่นๆ
ซื้อ
-
-

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 1,050 ตัวอย่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)