กองระบาดวิทยา
Responsive image

จับตาโรคและภัยสุขภาพ (DDC WATCH) ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

จับตาโรคและภัยสุขภาพ (DDC WATCH)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

"วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extensive drug-resistant TB: XDR-TB)"

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ