กองระบาดวิทยา
Responsive image

มาตรการกำจัดโรคหัด

<p><strong>จับตาโรคและภัยสุขภาพ (DDC WATCH) ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 ธันวาคม&nbsp;2561</strong></p> <ul> <li><strong>ประเทศไทยให้คำมั่นสัญญากับนานาชาติในการกำจัดโรคหัดให้สำเร็จในปี พ.ศ. 2563</strong></li> <li><strong>ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม &ndash; 14 ธันวาคม 2561 มีรายงานผู้ป่วยไข้ออกผื่นหรือสงสัยหัดในประเทศไทย พบมากในช่วงอายุ 1-4 ปี&nbsp;เสียชีวิตแล้ว 23 ราย</strong></li> <li><strong>ผู้ที่ควรได้รับวัคซีน ได้แก่ เด็กเล็กอายุ 9 - 12 เดือน เด็กเล็กอายุ 2 ปีครึ่ง และผู้ที่มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยสงสัยหัดหรือยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน</strong></li> <li><strong>ผู้ปกครองควรนำบุตรหลานไปรับวัคซีน หากท่านหรือญาติมีอาการป่วยที่สงสัยว่าเป็นหัด ควรรีบไปพบแพทย์</strong></li> <li>&ldquo;วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่น ๆ ทั้งชนิดรับประทานและฉีด สามารถป้องกัน และลดอัตราการเป็นโรคโปลิโอ และโรคอื่น ๆ สามารถฉีดวัคซีนได้ โดยไม่ขัดต่อหลักศาสนา&rdquo;&nbsp;&nbsp;คำวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรี และองค์กรระดับนานาชาติ</li> </ul> <p>&nbsp;</p>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ