กองระบาดวิทยา
Responsive image

ซิฟิลิส โรคร้ายกลับมาระบาด

จับตาโรคและภัยสุขภาพ (DDC WATCH) ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 มิถุนายน2562 "ซิฟิลิส โรคร้ายที่กลับมาระบาด"

  • รายงานสถานการณ์โรคซิฟิลิส อัตราป่วยเพิ่มสูงขึ้น 5 เท่า ใน 10 ปีที่ผ่านมา
  • การติดต่อของโรคซิฟิลิส ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ และสัมผัสบริเวณรอยโรค (หรือแผลซิฟิลิส) การจูบหรือสัมผัสแผล บริเวณหน้าอก แผลในปาก อวัยวะเพศหรือจากมารดาสู่บุตรผ่านทางรก ฯลฯ
  • ส่วนใหญ่กลุ่มที่ติดโรคนี้มากที่สุด คือ กลุ่มนักเรียน และวัยรุ่น 
  • กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันหรือไม่สวมถุงยางอนามัย, ผู้ที่ยังมีเพสสัมพันธ์เป็นประจำ และหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก ควรรับการตรวจเลือด
  • สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกชุมชนที่รับตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ