กองระบาดวิทยา
Responsive image

ไข้ฉี่หนู โรคร้ายที่มากับน้ำ

<p><strong>* รายงานสถานการณ์โรคปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-20 กรกฎาคม 2562 <span style="color:#FF0000">พบจำนวนผู้ป่วย 1</span></strong><span style="color:#FF0000"><strong>,011 ราย เสียชีวิต 15 ราย</strong></span></p> <p><strong>* <span style="color:#800080">การติดต่อของโรคทางตรง</span> จากการสัมผัสกับอวัยวะที่ติดเชื้อของสัตว์ที่ป่วยหรือเป็นสัตว์รังโรค ทางอ้อมกับการสัมผัสน้ำหรือดินที่ปนเปื้อนเชื้อกับปัสสาวะของสัตว์ โดยเชื้อจะชอนไชเข้าทางผิวหนังที่มีรอยแผลหรือเยื่อบุ</strong></p> <p><strong>*<span style="color:#006400"> กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ วัยทำงาน โดยเฉพาะเกษตร</span></strong></p> <p><strong>* <span style="color:#0000FF">พฤติกรรมเสี่ยง</span> ได้แก่ การสัมผัสแหล่งน้ำบ่อยครั้ง แช่น้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมง มีบาดแผลที่ผิวหนังและอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง โดยไม่สวมชุดหรือรองเท้าบู๊ทป้องกัน</strong></p> <p><strong>* หากพบอาการมีไข้เฉียบพลัน ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะน่องหรือที่โคนขา หลังจากมีการลุยน้ำ/แช่น้ำ/ย่ำโคลน ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อรับการรักาอย่างถูกต้องเหมาะสม</strong></p>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ