กองระบาดวิทยา
Responsive image

จับตาโรคและภัยสุขภาพ (DDC WATCH) ปีที่ 6 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2562 บรูเซลโลสิส โรคป่วยเรื้อรังที่คุณควรรู้จัก

จับตาโรคและภัยสุขภาพ (DDC WATCH) ปีที่ 6 ฉบับที่ 9 กันยายน 2562   
"
บรูเซลโลสิส โรคป่วยเรื้อรังที่คุณควรรู้จัก"
 
* รายงานสถานการณ์บรูเซลโลสิส ในปีพ.ศ. 2561 พบมีรายงานผู้ป่วยสูงสุด
 
** โรคบรูเซลโลสิสหรือโรคแท้งติดต่อในสัตว์เป้นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ปัจจุบันพบ 4 สายพันธุ์
 
*** สามารถติดโรคได้จากการสัมผัสโดยตรงกับเนื้อเยื่อ เลือด ปัสสาวะ สารคัดหลั่งจากช่องคลอด ลูกสัตว์ที่แท้งออกมา (โดยเฉพาะรก) เป็นต้น
 
**** กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สัมผัสใกล้ชิดกัยสัตว์ที่ติดเชื้อ ผู้ที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
 
***** พบได้ตลอดทั้งปี
 
****** ข้อควรปฏิบัติ ได้แก่ ดื่มน้ำนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่ถูกวิธี ใส่ถุงมือขณะทำคลอดสัตว์ และล้างมือภายหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง ไม่ควรรับประทานรกวัวที่ไม่สุก หรือ สุก ๆ ดิบ ๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ