กองระบาดวิทยา
Responsive image

กรมควบคุมโรค เร่งติดตามและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีผู้เดินทางจากไทยไปญี่ปุ่นติดเชื้อโควิด 19

                                 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เร่งติดตามกรณีผู้เดินทางจากประเทศไทยไปที่ประเทศญี่ปุ่นพบการติดเชื้อโควิด 19 โดยมีการประสานไปยังจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ ของประเทศญี่ปุ่นทันที เพื่อสอบสวนโรคและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ