กองระบาดวิทยา
Responsive image

ขอเชิญชวนนักวิชาการสาธารณสุขสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม FETH รุ่น 6 ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญชวนนักวิชาการสาธารณสุขสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม FETH รุ่น 6 ปีงบประมาณ 2564 

หมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้

ดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3fXbVcM

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ