กองระบาดวิทยา
Responsive image

กรณีการเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 สลับชนิดที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

กรณีการเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 สลับชนิดที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์


คณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน และกรมควบคุมโรค
ฉบับวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ