กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง เลขที่ 1590 และ 4345 สังกัดกลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและเครือข่าย

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง เลขที่ 1590 และ 4345 สังกัดกลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและเครือข่าย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ