กองระบาดวิทยา
Responsive image

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีม สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก (Field Epidemiology and Management Training : FEMT) รุ่นที่ 18

ขอประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีม สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก (Field Epidemiology and Management Training : FEMT) รุ่นที่ 18

 

.

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2-31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :
https://drive.google.com/drive/folders/1KmNpUhMkUAMRX0OU1XteKkygaB6jJ9sS?usp=sharing

สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ :
https://forms.gle/zvhCP5qcaVM8eVr87

.

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ