กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการและเงิน 1 อัตรา

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการและเงิน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ