กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการและเงิน

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการและเงิน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ