กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ