กองระบาดวิทยา
Responsive image

กรมควบคุมโรค แนะวิธีช่วยเหลือผู้ป่วย Heatstroke จากภาวะอากาศร้อน เน้นทำให้อุณหภูมิลดก่อนนำส่งโรงพยาบาล

กรมควบคุมโรค แนะวิธีช่วยเหลือผู้ป่วย Heatstroke จากภาวะอากาศร้อน เน้นทำให้อุณหภูมิลดก่อนนำส่งโรงพยาบาล

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ