กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 5 ตำแหน่ง

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 5 ตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมสแกน Qr Code หรือ ลิงก์ :

https://drive.google.com/drive/folders/1mXoN7LjEgmZeWVxesgidCRKSb0cPgBjZ?usp=sharing

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ